Saturday, July 2, 2016

Hauglie- will remove any special arrangements for refugees – Manager

LIKEBEHANDLET: – Ved å fjerne  særrettighetene for flyktninger blir de  likebehandlet med nordmenn som har vært lenge i  utlandet og ikke har opptjente rettigheter, sier  arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Foto: NTB  scanpix

LIKEBEHANDLET: – Ved å fjerne særrettighetene for flyktninger blir de likebehandlet med nordmenn som har vært lenge i utlandet og ikke har opptjente rettigheter, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Foto: NTB scanpix

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil fjerne særordningene som flyktninger har i dag og gi dem en behovsprøvd minstestønad. – Målet er å få flere i jobb slik at de kan leve av egne inntekter, sier hun.

LikeTweet

No comments:

Post a Comment