Thursday, April 14, 2016

Planning 100 new asylum center: Here the open reception centers – AftenpostenTidligere i år utlyste Utlendingsdirektoratet (UDI) sin tredje anbudsrunde for å få nok boliger til over 30.000 asylsøkere som kom til Norge i 2015.

Etter to anbudsrunder med få eller for dyre tilbud, kan UDI nå nesten velge og vrake i mottaksplasser. I hvert fall hvis tilbudene tilfredsstiller UDIs krav og blir godkjent av vertskommunene.

UDI utlyste anbudskonkurranse med ønske om totalt 10.000 plasser fordelt på alle sine regioner. Tilbudsfristen var 4. april, men ble senere utsatt til 11. april.

Nå offentliggjøres tilbudene som er kommet inn. Totalt har UDI fått tilbud om 15 600 plasser fordelt på 97 mottak.

Mange motak i vest og sør

Vestlandet er den regionen som har flest tilbud å velge i. Det er kommet tilbud om nesten 8.500 mottaksplasser i disse to regionene.  Bare på Vestlandet er det kommet inn tilbud om 5441 plasser.

Selskapet Humaq as har levert tilbud om rundt 20 mottak på Vestlandet og Sørlandet. I vest er også den nye mottaksoperatøren Abri Vekst på banen med mottakstilbud i seks kommuner. Abri driver i dag gigantmottaket på Forus i Stavanger.

To mottak i Oslo?

Nykommeren Abir Norge, som eies av drammenserne Tor Knutsen og Christian Mauritz Selvig, har søkt om å åpne mottak i Oslo eller Drammen – og i samtlige storbyer: Bergen, Stavanger og Trondheim.I forrige anbudsrunde ble alle tilbud i Oslo vraket fordi mottaksplassene var for dyre for UDI – som opererer med et pristak på 75.000 kroner pr. beboer pr. år.

Nå er det kommet inn to mottakstilbud i Oslo. Det ene er Ila hybelhus, som Oslo kommune ønsker å drive selv.

Flere kommuner ikke varslet

Listen vil trolig bli lengre når berørte kommuner er varslet om innkomne tilbud.

Regionkontorene skal nå vurdere hvilke tilbud UDI skal inngå kontrakt med. Når dette er avklart om noen uker, vil listen over inngåtte avtaler bli publisert på UDIs nettsider.

LikeTweet

No comments:

Post a Comment