Thursday, April 14, 2016

Municipalities will be authorized to impose emissions offenders fee – OslobyArbeiderpartiet fremmet i vinter et forslag om at kommunene skal få lovhjemmel til å opprette lavutslippssoner. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ville i Stortingets spørretime i går ikke si om han og hans parti støtter lovforslaget, men påpekte i stedet at den rødgrønne regjeringen i 2012 skrinla et lignende forslag. Men alle de andre partiene er med. Også Høyre.

Høyre er med

- Opposisjonen har fremmet et forslag som er i tråd med det regjeringen har jobbet med lenge og som nå er ferdig utredet av fagetatene. Forslaget er dermed helt i tråd med regjeringens og Høyres politikk på dette området, sier Nikolai Astrup, miljøpolitisk talsmann for Høyre. 

Det betyr at Oslo og andre storbyer kan innføre lavutslippssoner neste vinter.

Oslo har i årevis etterlyst muligheten for å innføre permanente lavutslippssoner og avgiftsbelegge biler som forurenser mest. Saken har lenge vært utredet og vurdert av veimyndighetene uten at den nødvendige lovhjemmelen er gitt.

NRK omtalte denne saken først.

- Dette er god dag for alle som har vært plaget av dårlig luftkvalitet de siste årene, sier MDGs talsperson Rasmus Hansson til NTB.

- Behov hele året, vi har røde dager denne uken

– Det er på høy tid, sier Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo. Han har fremmet i desember forslag om lovhjemmel for lavutslippssoner i Stortinget, og er fornøyd med at alle partier, bortsett fra muligens Fremskrittspartiet, støtter det. Han er ikke så fornøyd med at dette tiltaket kun er ment å være et akuttiltak på enkelte vinterdager.

– Det bør gjelde året rundt. Flere dager denne uken er det høyt forurensningsnivå langs større og sterkt trafikkerte veier i Oslo. Det betyr at store grupper med forskjellige plager som luftveislidelser og hjerte- eller karsykdom advares mot å bevege seg utendørs. Det er trist at det skal være sånn også på flotte vårdager, sier Bøhler.

  • Selv om osloluften fortsatt kan være riktig dårlig enkelte steder enkelte dager, er den gjennomgående bedre enn den har vært på mange, mange tiår. I dag kan du knapt se den, sånn var det ikke for 50 år siden.

Arbeidet er i gang

Hjemmelen trer i kraft umiddelbart når den blir vedtatt 26. april. Oslo er godt forberedt. Byrådet begynte allerede i vinter med å utforme lavutslippssonen. For å gjøre det enkelt ser det for seg at hele Oslo blir én sone. I første omgang er det tunge kjøretøy, med mulig unntak for de med nye motorer som har så lave utslipp at de tilfredsstiller Euro 6, som må punge ut.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne ser ser for seg en oblatordning etter modell fra piggdekkgebyret: – Det er for å gjøre det så enkelt at vi kan innføre det allerede fra neste år, da blir det bare å få printet ut noen klistremerker eller at folk kan sende en sms for å få en oblat som tilsvarer hvor miljøvennlig kjøretøyet deres er, sier hun til NTB.

Lastebileierne; positive, men…

Norges Lastebileierforbund (NLF) er i utgangspunktet positive til å straffe de mest forurensende lastebilene i sentrale deler av Oslo. Men forslaget om å la sonen omfatte hele kommunen, inkludert gjennomfartsårer som E6 og E18, er ikke like populært.

– Hvis prisen blir høy for Euro 5- og Euro 4-bilene, vil det bety at de finner seg andre veier. Veistandarden utenom Oslo er for dårlig, og det kan bety flere ulykker, sa Harry Nilsen, fylkesleder i NLF Oslo og Akershus, til NRK tidligere i år.

LikeTweet

No comments:

Post a Comment